Tên sản phẩm: Bộ chăn gối lụa tơ tằm 6A cao cấp

Mô tả sản phẩm: Lụa tơ tằm là thần dược của giấc ngủ. Chẳng thế mà từ vua chúa, đến chính khách, đến tỷ phú và minh tinh màn bạc…chẳng ai thiếu được bộ lụa tơ tằm trong phòng ngủ.

Sản phẩm khác